Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο
Θεματικός χάρτης πορείας εργασιών στο Ενδιάμεσο Διαχειριστικό Σύστημα
© 2012 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.   Υπόβαθρο:OpenCycleMap (CCBYSA).    Γεωχωρικά δεδομένα: geodata.gov.gr
Περιοχές Προστασίας και Ακίνητα Μνημεία
Προϊστορικά/Κλασσικά Μνημεία και Χώροι
Βυζαντινά/Μεταβυζαντινά Μνημεία και Χώροι
Νεώτερα Μνημεία και Χώροι
Ιστορικοί τόποι, φυσικοί χώροι, οικιστικά σύνολα
Ακίνητη Περιουσία
Λόγος ακινήτων προς Χώρους/Μνημεία
Ρυθμίσεις Χάρτη