Απασχολούμενο προσωπικό στο έργο

Η ομάδα του έργου αποτελείται από 28 υπαλλήλους (μόνιμους, αορίστου και ορισμένου χρόνου) διαφόρων ειδικοτήτων. Επιλέγοντας κάθε μέλος της ομάδας, μπορείτε να δείτε πρόσθετα στοιχεία που αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του στο έργο, καθώς και τη φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία Περιοχή
Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 210 33 58 000 Αθήνα
Κωνσταντίνος Νικολέντζος Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου 210 33 58 138 Αθήνα
Χριστόφορος Βραδής Τοπογράφος ΠΕ - ΙΔΟΧ - Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου 210 33 58 100 Αθήνα
Λουκρητία Γαϊτάνη Τοπογράφος ΤΕ - ΙΔΟΧ 210 33 58 000 Αθήνα
Χρήστος Γκαρσιούδης Τοπογράφος ΤΕ - ΙΔΟΧ 210 33 58 108 Αθήνα
Μαρία Ηλβανίδου Αρχαιολόγος ΠΕ - ΙΔΟΧ, Yπεύθυνη Αρχαίων Ακινήτων Μνημείων 210 33 58 111 Αθήνα
Αναστασία Μουτσίδου Αρχιτέκτονας ΠΕ - Υπάλληλος Αορίστου Χρόνου 210 32 29 820 Αθήνα
Σοφία Μπασιούκα Τοπογράφος ΠΕ - ΙΔΟΧ , Υπεύθυνη Τομέα Ακίνητης Περιουσίας, Φυσικού και Πολεοδομικού Περιβάλλοντος 210 82 53 693 Αθήνα
Ιωάννης Σοφός Τοπογράφος ΠΕ - ΙΔΟΧ - Υπεύθυνος Τομέα Ενδιάμεσου Πληροφοριακού Συστήματος και υποστήριξης γεωγραφικών εντοπισμών 210 33 58 112 Αθήνα
Ευαγγελία Κάππα Αρχαιολόγος ΠΕ - ΙΔΟΧ 210 33 58 106 Αθήνα
Απόλλωνας Κύρκος Αρχαιολόγος ΠΕ - ΙΔΟΧ 210 32 34 819 Αθήνα
Ευτέρπη Γερούση Αρχαιολόγος ΠΕ - ΙΔΟΧ 210 32 34 819 Αθήνα
Παναγιώτης Βρεχόπουλος Τοπογράφος ΠΕ - ΙΔΟΧ 210 33 58 000 Αθήνα