Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία Περιοχή
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας Αρχαιολογικού Κτηματολογίου 2103358000 Αθήνα