Άρθρα

Παύση λειτουργίας παρόντος διαδικτυακού τόπου

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος θα σταματήσει να λειτουργεί ενόψη της επικείμενης έναρξης λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Αρχαιολογικού Κτηματολογιου, για την διαδικτυακή διεύθυνση της οποίας θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.